בתוך הקשקשן ישנו פעמון

הפעמון בטוח לילדים  ואינו יכול להשתחרר מהסריגה  

קשקשנים

40.00 ₪מחיר