אורך מהראשועד קצה הזרוע 44 ס''מ

Claude the Octopus Pattern Copyright 2016 Kate E Hancock.  All Rights Reserved.  Www.PatchworkMoose.co.uk Pa

תמנון

230.00 ₪מחיר